Περιστατικά

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντομη παρουσιάση επιλεγμένων περιστατικών από την καθημερινότητα του ιατρείου μας. Κάθε περιστατικό συνοδεύεται από περιγραφή και κάποιες λέξεις-κλειδιά  (π.χ. κάμψεις, περιακρορριζικές αλλοιώσεις, σπασμένα εργαλεία, διατρήσεις κλπ.) για ευκολότερη πλοήγηση. Όλο το υλικό που εμπλουτίζει την ενότητα αυτή προέρχεται απολειστικά από προσωπική εργασία του Κωνσταντίνου Σώρου και έχει αναρτηθεί με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

Ο σκοπός κάθε ανάρτησης είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες της σύγχρονης θεραπευτικής της ενδοδοντολογίας.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #36, με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου.

Παραπομπή για επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας και αφαίρεση σπασμένου μικορεργαλείου στον #36. Προετοιμασία χώρου για ενδορριζικό άξονα άπω. Χαρακτηριστικό θραύσμα ρίνης Hedstrom. Αρχική και τελική ακτινογραφία και εικόνα θραύσματος μετά την αφαίρεση.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #27, με αφαίρεση σπασμένου μικροεργαλείου.

Παραπομπή περιστατικού για τέλεση δύο ενδοδοντικών θεραπειών: αρχική θεραπεία στον #26 (συρίγγιο, βλ. αρχική ακτινογραφία) και επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #27 με ανάγκη αφαίρεσης σπασμένου εργαλείου. Αρχική και τελική ακτινογραφία και φωτογραφία θραύσματος.

Ενδοδοντική θεραπεία #14, με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου.

Παραπομπή περιστατικού για ολοκλήρωση ενδοδοντικής θεραπείας και αφαίρεση σπασμένου εργαλείου. Θραύσμα ρίνης τύπου Hedstrom, τμήμα του οποίου εκτείνεται εξωρριζικά. Η αφαίρεση έγινε με τη χρήση του endocowboy lasso. Σχετικές ακτινογραφίες και φωτογραφία θραύσματος.

Ενδοδοντική θεραπεία #46, με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου.

Παραπομπή περιστατικού για ολοκλήρωση ενδοδοντικής θεραπεία και αφαίρεση σπασμένου εργαλείου στον εγγύς γλωσσικό ρ.σ. Ιδιαίτερα μακρύ θραύσμα ρίνης τύπου Hedstrom, εμφανώς παραμορφωμένο στην κάμψη. Η αφαίρεση έγινε με την τεχνική του αυτοσχέδιου συρμάτινου βρόχου. Σχετικές ακτινογραφίες και φωτογραφία θραύσματος.

Ενδοδοντική θεραπεία #47, με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου.

Έγινε ενδοδοντική θεραπεία με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου στον εγγύς γλωσσικό ρ.σ. Οι δύο εγγύς ρ.σ. ενώνονται χαρακτηριστικά σε κοινή πορεία προς το τρήμα. Απότομη κάμψη του ε.παρ. ρ.σ. πριν την εκβολή στον ε.γλ. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει cookies, παρά μόνο τα «τεχνικώς απαραίτητα» για τη σωστή λειτουργία της Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Νομοθεσία