Περιστατικά

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντομη παρουσιάση επιλεγμένων περιστατικών από την καθημερινότητα του ιατρείου μας. Κάθε περιστατικό συνοδεύεται από περιγραφή και κάποιες λέξεις-κλειδιά  (π.χ. κάμψεις, περιακρορριζικές αλλοιώσεις, σπασμένα εργαλεία, διατρήσεις κλπ.) για ευκολότερη πλοήγηση. Όλο το υλικό που εμπλουτίζει την ενότητα αυτή προέρχεται απολειστικά από προσωπική εργασία του Κωνσταντίνου Σώρου και έχει αναρτηθεί με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

Ο σκοπός κάθε ανάρτησης είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες της σύγχρονης θεραπευτικής της ενδοδοντολογίας.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #36, με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου.

Παραπομπή για επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας και αφαίρεση σπασμένου μικορεργαλείου στον #36. Προετοιμασία χώρου για ενδορριζικό άξονα άπω. Χαρακτηριστικό θραύσμα ρίνης Hedstrom. Αρχική και τελική ακτινογραφία και εικόνα θραύσματος μετά την αφαίρεση.

Ενδοδοντική θεραπεία #36, με αποκατάσταση διάτρησης.

Παραπομπή για ολοκλήρωση ενδοδοντικής θεραπείας #36(επανάληψη) επί οξέως αποστήματος, μετά από ανεπιτυχή διάνοιξη και διάτρηση του υποπολφικού. Για την αποκατάσταση της διάτρησης χρησιμοποιήθηκε υλικό ΜΤΑ, αφού προστατεύθηκε με κώνους γουταπέρκας η διαβατότητα των εγγύς ριζικών σωλήνων (βλ. λεπτομέρειες στο σχετικό βίντεο). Αρχική και τελική ακτινογραφία. Επανέλεγχος στα 4έτη μετά τη θεραπεία.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #27, με αφαίρεση σπασμένου μικροεργαλείου.

Παραπομπή περιστατικού για τέλεση δύο ενδοδοντικών θεραπειών: αρχική θεραπεία στον #26 (συρίγγιο, βλ. αρχική ακτινογραφία) και επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #27 με ανάγκη αφαίρεσης σπασμένου εργαλείου. Αρχική και τελική ακτινογραφία και φωτογραφία θραύσματος.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #36, με αφαίρεση κώνων αργύρου.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε πρώτο κάτω γομφίο, με ιστορικό έμφραξης με κώνους αργύρου. Χαρακτηριστική η κάμψη στον ε.παρ. ριζικό σωλήνα, στον οποίο έχει προετοιμαστεί χώρος άξονα. Επίσης χώρος άξονα και στην άπω ρίζα. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #36 με ενασβεστιώσεις.

Επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας του ενασβεστιωμένου #36. Αφαίρεση του ενδορριζικού άξονα στην άπω ρίζα και προετοιμασία νέου χώρου για άξονα στον ένα από τους δύο άπω ρ.σ. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #16(selective retreatment), χωρίς αφαίρεση του χυτού άξονα και της στεφάνης.

Επιλεκτική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας μόνο στην ε.παρ. ρίζα, με σκοπό τη διατήρηση της παλιάς στεφάνης και του χυτού ενδορριζικού άξονα. Πρόκειται για παρέμβαση με έντονη τεχνική δυσκολία καθώς απαιτεί μικρή αλλά βαθειά διάνοιξη-τρυπανισμό του μεταλλικού σκελετού και της χυτής ψευδομύλης. Δύο ριζικοί σωλήνες στην ε.παρ. ρίζα. Η λύση αυτή επιλέγεται σπανίως και έχει σημαντικούς περιορισμούς. Αρχική, τελική ακτινογραφία κι επανέλεγχος.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #21 με πλαγιορριζική αλλοίωση.

Έγινε επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #21 με αφαίρεση κώνου αργύρου. Ύπαρξη πλαγιορριζικής αλλοίωσης αντίστοιχα με παράπλευρο ρ.σ. που απεικονίζεται χαρακτηριστικά μετά την έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #22, χωρίς αφαίρεση στεφάνης αλλά με αφαίρεση ενδορριζικού άξονα.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας στον #22 με υπερώιο συρίγγιο. Η στεφάνη δεν αφαιρέθηκε (πρόσφατη εργασία). Προτιμήθηκε η συντηρητική επανάληψη (αντί ακρορριζεκτομής) καθώς κρίθηκε ανεπαρκής σε μήκος ο παλαιός ενδορριζικός άξονας, η αφαίρεση του οποίου έγινε με τη βοήθεια υπερήχων μέσα από τη μικρή κοιλότητα διάνοιξης. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε με νέο ενδορριζικό άξονα από τον παραπέμποντα. Αρχική, τελική ακτινογραφία κι επανέλεγχος.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας έντονα κεκαμμένου #27.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπεία στον #27 επί ηπίων συμπρωμάτων. Χαρακτηριστική, έντονη κάμψη στην εγγύς παρειακή ρίζα. Προετοιμασία χώρου άξονα στον υπερώιο ριζικό σωλήνα. Αρχική και τελική ακτογραφία (θεραπεία σε δύο συνεδρίες).

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει cookies, παρά μόνο τα «τεχνικώς απαραίτητα» για τη σωστή λειτουργία της Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Νομοθεσία