Νομοθεσία

Η ιστοσελίδα αυτή είναι σύννομη με τις αρχές του οδοντιατρικού επαγγελματικού δεοντολογικού κώδικα των χωρών της Ε.Ε., όπως ομόφωνα ψηφίστηκε από το Συμβούλιο Ευρωπαίων Οδοντιάτρων στις 30 Νοεμβρίου 2007. Ελληνική μετάφραση παρέχεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε αυτό το σύνδεσμο. Επίσης, είναι σύμφωνη με το Άρθρο 23 του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας. Στην Ελλάδα η σχετική με την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος νομοθεσία περιλαμβάνει: το Νόμο 1565/1939 “Περί Κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος”, το Νόμο 1026/1980 “Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ως και λοιπών συναφών διατάξεων”, το Π.∆. 84/2001 “Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α΄θµιας Φροντίδας Υγείας”, το Νόμο 3418/2005 “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας” και το Π.Δ. 39/2009 “Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας”.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει cookies, παρά μόνο τα «τεχνικώς απαραίτητα» για τη σωστή λειτουργία της Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Νομοθεσία