Πολιτική Cookies

Έννοια των «cookies», εφαρμογή πολιτικής «cookies». 

Ως  «cookies», προσδιορίζονται  εννοιολογικά και σημασιολογικά, μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή (web browser) του υπολογιστή ή/ και του κινητού τηλεφώνου  του εκάστοτε χρήστη και κατόχου αντιστοίχως,  κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Τα «cookies» επιτρέπουν την ιστοσελίδα να απομνημονεύει τις ενέργειες και πράξεις του χρήστη, κατά την περιήγησή του σε αυτήν. Ενώ η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (web browsers, όπως Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari), υποστηρίζουν τη χρήση cookies, ο εκάστοτε χρήστης, ωστόσο, μπορεί να προβεί σε ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή του περί  μη αποδοχής cookies ή ακόμα και διαγραφής αυτών εκ των υστέρων.

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΩΡΟΣ», όντας αποκλειστική δικαιούχος της ιστοσελίδας υπό το όνομα χώρου www.soros.gr, απόλυτα συμμορφούμενη προς τις σύγχρονες νομικές επιταγές, οι οποίες και οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία ιδιωτικότητας των χρηστών, εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική « cookies», όπως αυτή περιγράφεται διεξοδικά στα άρθρα του παρόντος.

Ενέργειες των «cookies». 

Το φάσμα λειτουργικότητας των «cookies» είναι ιδιαιτέρως ευρύ, ωστόσο, αυτά, χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μίας ιστοσελίδας, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες πλοήγησης στην κάθε ιστοσελίδα και στις τυχόν υποσελίδες αυτής,  διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και των ψηφιακών εφαρμογών, καταγράφοντας τον αριθμό επισκεπτών ανά ημέρα ή και ανά ώρα, την ιστοσελίδα από την οποία προήλθαν (π.χ. μέσω μηχανής αναζήτησης ή απευθείας εισόδου), τη λέξη «κλειδί», που τυχόν χρησιμοποιήθηκε στη μηχανή αναζήτησης κ.λ.π.

Υπογραμμίζεται το γεγονός, ότι με την αποθήκευση των  ανωτέρω ειδών  «cookies» δεν παραβλάπτεται, ουδέ παρεμποδίζεται, ουδέ προξενείται η οιαδήποτε βλάβη στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε χρήστη και στη σφαίρα της ιδιωτικότητάς του.

H επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΩΡΟΣ», και δικαιούχος της ιστοσελίδας www.soros.gr, αποθηκεύει μόνον τεχνικά απαραίτητα cookies. Με τα εν λόγω cookies, τονίζεται ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών- επισκεπτών του ιστοτόπου της και ειδικότερα:

Eίδη cookies, που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας: 

Α1. Τεχνικά απαραίτητα cookies:

Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τεχνικά απαραίτητα cookies, τα οποία συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας και διασφαλίζουν στον εκάστοτε χρήστη την απρόσκοπτη περιήγησή του σε αυτήν και χρήση των λετουργιών της. Τα είδη των τεχνικών απαραιτήτως  cookies, που χρησιμοποιούμε είναι τα ακόλουθα:

– “_ cfduid”: Το εν λόγω cookie χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση του χρόνου φόρτωσης της ιστοσελίδας. Δεν περιέχει πληροφορίες ταυτοποίησης του εκάστοτε χρήστη και έχει διάρκεια ζωής ενός (1) έτους.

–  “ OptanonAlertBoxClosed”: Η αξία της εγκατάστασης του εν λόγω cookie κρίνεται απαραίτητη και έχει υπερέχουσα σημασία, διότι σκοπεύει αποκλειστικά στην αποφυγή ταλαιπωρίας εκ μέρους του επισκέπτη για χορήγηση της ίδιας συναίνεσης κάθε φορά, που αυτός επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

– “ OptanonConsent”: Η αξία της εγκατάστασης του εν λόγω cookie κρίνεται απαραίτητη και έχει υπερέχουσα σημασία, διότι σκοπεύει αποκλειστικά στην αποφυγή ταλαιπωρίας εκ μέρους του επισκέπτη για χορήγηση της ίδιας συναίνεσης κάθε φορά, που αυτός επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

Α2. Λοιπά cookies: -Ουδέν

 

  1. B.Cookies τρίτου κατασκευαστή. – Ουδέν

B1.Cookies Απόδοσης

  Ουδέν.

B2. Cookies Στόχευσης/Διαφήμισης

Ουδέν.

Υποχρεωτικότητα συναίνεσης – συγκατάθεσης από τον επισκέπτη για αποθήκευση τύπων cookies.

 Η εγκατάσταση και χρήση των cookies, ρυθμίζεται ειδικότερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν. 3471/2006 , όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 170 του Ν. 4070/2012 (πάντα στα πλαίσια της εθνικής μας νομοθεσίας), σύμφωνα με την οποία, η εγκατάσταση και χρήση των cookies, επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Μία ιστοσελίδα μπορεί να εγκαταστήσει ένα τέτοιο cookie, μόνο εάν ο εκάστοτε χρήστης – επισκέπτης της έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, το σκοπό της λειτουργίας και  επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων.

Η συγκατάθεση αυτή, μπορεί να δίδεται, μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή ιστού ή μέσω και άλλων μορφών ψηφιακής εφαρμογής.

Σύμφωνα, ωστόσο, με την ανωτέρω νομοθετική διάταξη, η λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσης, δεν κρίνεται απαραίτητη σε περίπτωση τεχνικής αποθήκευσης ή πρόσβασης ( στις οποίες συγκαταλέγονται και τα λεγόμενα «τεχνικά – απαραίτητα cookies»), αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ( π.χ. Newsletter) ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, και την έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής.

Λήψη συναίνεσης/συγκατάθεσης από τον εκάστοτε χρήστη/ επισκέπτη της ιστοσελίδας σχετικά με την αποθήκευση cookies.

Περιγραφή της διαδικασίας λήψης της εν λόγω συναίνεσης/ συγκατάθεσης. 

Μολονότι η παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3471/2006, εξαιρεί την πρότερη λήψη συναίνεσης – συγκατάθεσης εκ μέρους του χρήστη για τα λεγόμενα « τεχνικά απαραίτητα cookies», τα οποία και μόνον χρησιμοποιούμε, θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα γι’ αυτό και, για λόγους διαφάνειας, ζητούμε τη συναίνεσή σας εκ του περισσού, παραπέμποντάς σας ήδη από την αρχική σελίδα στην παρούσα Πολιτική Cookies.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/ επισκέπτης, έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα χρονική στιγμή, να διαγράψει τα  cookies, που αποθήκευσε η παρούσα σελίδα στον browser του, μέσα από τις ρυθμίσεις αυτού.

Ειδικότερα η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ειδικό άρθρωμα, το οποίο εμποδίζει τα cookies να αποθηκευτούν στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη/ επισκέπτη, εάν πρώτα δε ληφθεί η συναίνεσή του μέσω του πατήματος ενός κομβίου αποδοχής.

Ειδικότερα, με την είσοδο του εκάστοτε χρήστη/ επισκέπτη στην ιστοσελίδα  εμφανίζεται εικονίδιο ( αναδυόμενο παράθυρο) , στο οποίο αναγράφεται επί λέξει:

O παρών ιστότοπος έχει ρυθμιστεί με γνώμονα τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας, ώστε να λειτουργεί με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό “cookies” που είναι τεχνικώς απαραίτητα για την περιήγησή σας, χωρίς να καταγράφεται κανένα στοιχείο της πλοήγησής σας στο διαδίκτυο ούτε κανένα δεδομένο ή μεταδεδομένο για εσάς. Ζητούμε την συγκατάθεσή σας για τη χρήση των εν λόγω απαραίτητων cookies. Προς ενημέρωσή σας σχετικά με τη δική μας πολιτική cookies, κάντε κλικ στον σύνδεσμο “Πολιτική Cookies”. Πατώντας το κομβίο με την ένδειξη «ΟΚ», δίδετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, σχετικά με τη χρήση των cookies, που περιγράφονται στον ως άνω σύνδεσμο.

Το παρόν κείμενο της πολιτικής και ο τρόπος, με τον οποίο αυτό εμφανίζεται στην οθόνη του εκάστοτε χρήστη, διασφαλίζει ότι ο χρήστης έχει ενημερωθεί επαρ0κώς, προτού χορηγήσει την ηλεκτρονική συγκατάθεσή του για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής χρήσης cookies.

Έλεγχος και διαγραφή cookies.

O εκάστοτε χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να ελέγχει ή και να διαγράφει τα cookies, ανάλογα με τις επιθυμίες του. Σχετικά με τα ως άνω δύναται να επισκεφθεί την ιστοσελίδα υπό το όνομα www.aboutcookies.org. Επιπλέον, δύναται να διαγράψει όλα τα cookies, που είναι ήδη εγκατεστημένα στον υπολογιστή του, όπως και να ρυθμίσει τους φυλλομετρητές, ώστε να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Στην περίπτωση αυτή, ίσως παρατηρηθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας μερικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει cookies, παρά μόνο τα «τεχνικώς απαραίτητα» για τη σωστή λειτουργία της Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Νομοθεσία