Περιστατικά

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντομη παρουσιάση επιλεγμένων περιστατικών από την καθημερινότητα του ιατρείου μας. Κάθε περιστατικό συνοδεύεται από περιγραφή και κάποιες λέξεις-κλειδιά  (π.χ. κάμψεις, περιακρορριζικές αλλοιώσεις, σπασμένα εργαλεία, διατρήσεις κλπ.) για ευκολότερη πλοήγηση. Όλο το υλικό που εμπλουτίζει την ενότητα αυτή προέρχεται απολειστικά από προσωπική εργασία του Κωνσταντίνου Σώρου και έχει αναρτηθεί με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

Ο σκοπός κάθε ανάρτησης είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες της σύγχρονης θεραπευτικής της ενδοδοντολογίας.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #26 με έντονη κάμψη.

Περιστατικό επανάληψης ενδοδοντικής θεραπείας #26 με έντονα κεκαμμένη εγγύς παρειακή ρίζα, φέρουσα δύο ρ.σ. που συνενώνονται μεταξύ τους. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #36, με αφαίρεση κώνων αργύρου.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε πρώτο κάτω γομφίο, με ιστορικό έμφραξης με κώνους αργύρου. Χαρακτηριστική η κάμψη στον ε.παρ. ριζικό σωλήνα, στον οποίο έχει προετοιμαστεί χώρος άξονα. Επίσης χώρος άξονα και στην άπω ρίζα. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Ενδοδοντική θεραπεία #46, με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου.

Παραπομπή περιστατικού για ολοκλήρωση ενδοδοντικής θεραπεία και αφαίρεση σπασμένου εργαλείου στον εγγύς γλωσσικό ρ.σ. Ιδιαίτερα μακρύ θραύσμα ρίνης τύπου Hedstrom, εμφανώς παραμορφωμένο στην κάμψη. Η αφαίρεση έγινε με την τεχνική του αυτοσχέδιου συρμάτινου βρόχου. Σχετικές ακτινογραφίες και φωτογραφία θραύσματος.

Ενδοδοντική θεραπεία #47, με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου.

Έγινε ενδοδοντική θεραπεία με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου στον εγγύς γλωσσικό ρ.σ. Οι δύο εγγύς ρ.σ. ενώνονται χαρακτηριστικά σε κοινή πορεία προς το τρήμα. Απότομη κάμψη του ε.παρ. ρ.σ. πριν την εκβολή στον ε.γλ. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Ενδοδοντική θεραπεία κεκαμμένου #47.

Ενδοδοντική θεραπεία πολύρριζου #47. Ριζικοί σωλήνες ελαφρώς ενασβεστιωμένοι. Σιγμοειδής κάμψη στην εγγύς ρίζα. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας έντονα κεκαμμένου #27.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπεία στον #27 επί ηπίων συμπρωμάτων. Χαρακτηριστική, έντονη κάμψη στην εγγύς παρειακή ρίζα. Προετοιμασία χώρου άξονα στον υπερώιο ριζικό σωλήνα. Αρχική και τελική ακτογραφία (θεραπεία σε δύο συνεδρίες).

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει cookies, παρά μόνο τα «τεχνικώς απαραίτητα» για τη σωστή λειτουργία της Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Νομοθεσία