Περιστατικά

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντομη παρουσιάση επιλεγμένων περιστατικών από την καθημερινότητα του ιατρείου μας. Κάθε περιστατικό συνοδεύεται από περιγραφή και κάποιες λέξεις-κλειδιά  (π.χ. κάμψεις, περιακρορριζικές αλλοιώσεις, σπασμένα εργαλεία, διατρήσεις κλπ.) για ευκολότερη πλοήγηση. Όλο το υλικό που εμπλουτίζει την ενότητα αυτή προέρχεται απολειστικά από προσωπική εργασία του Κωνσταντίνου Σώρου και έχει αναρτηθεί με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

Ο σκοπός κάθε ανάρτησης είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες της σύγχρονης θεραπευτικής της ενδοδοντολογίας.

Ενδοδοντική θεραπεία #36, με αποκατάσταση διάτρησης.

Παραπομπή για ολοκλήρωση ενδοδοντικής θεραπείας #36(επανάληψη) επί οξέως αποστήματος, μετά από ανεπιτυχή διάνοιξη και διάτρηση του υποπολφικού. Για την αποκατάσταση της διάτρησης χρησιμοποιήθηκε υλικό ΜΤΑ, αφού προστατεύθηκε με κώνους γουταπέρκας η διαβατότητα των εγγύς ριζικών σωλήνων (βλ. λεπτομέρειες στο σχετικό βίντεο). Αρχική και τελική ακτινογραφία. Επανέλεγχος στα 4έτη μετά τη θεραπεία.

Ενδοδοντική θεραπεία #11 και #21 με εσωτερική απορρόφηση.

Παραπομπή για ενδοδοντική θεραπεία στου δύο άνω κεντρικούς τομείς, μετά από τυχαίο εύρημα σε εξέταση CBCT (προκειμένου για σχεδιασμό κι αποκατάσταση οπίσθιας νωδότητας). Η λήψη αρχικής ακτινογραφίας κρίθηκε άσκοπη. Χαρακτηριστικές τομογραφικές εικόνες. Τελική ακτινογραφία.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #26 με έντονη κάμψη.

Περιστατικό επανάληψης ενδοδοντικής θεραπείας #26 με έντονα κεκαμμένη εγγύς παρειακή ρίζα, φέρουσα δύο ρ.σ. που συνενώνονται μεταξύ τους. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #27, με αφαίρεση σπασμένου μικροεργαλείου.

Παραπομπή περιστατικού για τέλεση δύο ενδοδοντικών θεραπειών: αρχική θεραπεία στον #26 (συρίγγιο, βλ. αρχική ακτινογραφία) και επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #27 με ανάγκη αφαίρεσης σπασμένου εργαλείου. Αρχική και τελική ακτινογραφία και φωτογραφία θραύσματος.

Ενδοδοντική θεραπεία ενασβεστιωμένου #21.

Παραπομπή για ενδοδοντική θεραπεία έντονα ενασβεστιωμένου #21, μετά από διάνοιξη κι ανεπιτυχή εντοπισμό του ριζικού σωλήνα. Τρυπανισμός στα δύο τρίτα του μήκους της ρίζας με ειδικές εγγλυφίδες μακριού αυχένα (LN burs & Munce bur kit). Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Ενδοδοντική θεραπεία #47 με αποκατάσταση διάτρησης.

Παραπομπή για ενδοδοντική θεραπεία #46 μετά από ιατρογενή διάτρηση υποπολφικού (κατά τη διάνοιξη). Έγινε αποκατάσταση της βλάβης με Biodentine και ενδοδοντική θεραπεία. Παρατίθεται αρχική, τελική ακτινογραφία κι ετήσιος επανέλεγχος.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #16(selective retreatment), χωρίς αφαίρεση του χυτού άξονα και της στεφάνης.

Επιλεκτική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας μόνο στην ε.παρ. ρίζα, με σκοπό τη διατήρηση της παλιάς στεφάνης και του χυτού ενδορριζικού άξονα. Πρόκειται για παρέμβαση με έντονη τεχνική δυσκολία καθώς απαιτεί μικρή αλλά βαθειά διάνοιξη-τρυπανισμό του μεταλλικού σκελετού και της χυτής ψευδομύλης. Δύο ριζικοί σωλήνες στην ε.παρ. ρίζα. Η λύση αυτή επιλέγεται σπανίως και έχει σημαντικούς περιορισμούς. Αρχική, τελική ακτινογραφία κι επανέλεγχος.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #21 με πλαγιορριζική αλλοίωση.

Έγινε επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #21 με αφαίρεση κώνου αργύρου. Ύπαρξη πλαγιορριζικής αλλοίωσης αντίστοιχα με παράπλευρο ρ.σ. που απεικονίζεται χαρακτηριστικά μετά την έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Αρχική και τελική ακτινογραφία.

Ενδοδοντική θεραπεία #14, με αφαίρεση σπασμένου εργαλείου.

Παραπομπή περιστατικού για ολοκλήρωση ενδοδοντικής θεραπείας και αφαίρεση σπασμένου εργαλείου. Θραύσμα ρίνης τύπου Hedstrom, τμήμα του οποίου εκτείνεται εξωρριζικά. Η αφαίρεση έγινε με τη χρήση του endocowboy lasso. Σχετικές ακτινογραφίες και φωτογραφία θραύσματος.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #22, χωρίς αφαίρεση στεφάνης αλλά με αφαίρεση ενδορριζικού άξονα.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας στον #22 με υπερώιο συρίγγιο. Η στεφάνη δεν αφαιρέθηκε (πρόσφατη εργασία). Προτιμήθηκε η συντηρητική επανάληψη (αντί ακρορριζεκτομής) καθώς κρίθηκε ανεπαρκής σε μήκος ο παλαιός ενδορριζικός άξονας, η αφαίρεση του οποίου έγινε με τη βοήθεια υπερήχων μέσα από τη μικρή κοιλότητα διάνοιξης. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε με νέο ενδορριζικό άξονα από τον παραπέμποντα. Αρχική, τελική ακτινογραφία κι επανέλεγχος.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει cookies, παρά μόνο τα «τεχνικώς απαραίτητα» για τη σωστή λειτουργία της Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Νομοθεσία