Περιστατικά

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντομη παρουσιάση επιλεγμένων περιστατικών από την καθημερινότητα του ιατρείου μας. Κάθε περιστατικό συνοδεύεται από περιγραφή και κάποιες λέξεις-κλειδιά  (π.χ. κάμψεις, περιακρορριζικές αλλοιώσεις, σπασμένα εργαλεία, διατρήσεις κλπ.) για ευκολότερη πλοήγηση. Όλο το υλικό που εμπλουτίζει την ενότητα αυτή προέρχεται απολειστικά από προσωπική εργασία του Κωνσταντίνου Σώρου και έχει αναρτηθεί με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

Ο σκοπός κάθε ανάρτησης είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες της σύγχρονης θεραπευτικής της ενδοδοντολογίας.

Ενδοδοντική θεραπεία #36, με αποκατάσταση διάτρησης.

Παραπομπή για ολοκλήρωση ενδοδοντικής θεραπείας #36(επανάληψη) επί οξέως αποστήματος, μετά από ανεπιτυχή διάνοιξη και διάτρηση του υποπολφικού. Για την αποκατάσταση της διάτρησης χρησιμοποιήθηκε υλικό ΜΤΑ, αφού προστατεύθηκε με κώνους γουταπέρκας η διαβατότητα των εγγύς ριζικών σωλήνων (βλ. λεπτομέρειες στο σχετικό βίντεο). Αρχική και τελική ακτινογραφία. Επανέλεγχος στα 4έτη μετά τη θεραπεία.

Ενδοδοντική θεραπεία #47 με αποκατάσταση διάτρησης.

Παραπομπή για ενδοδοντική θεραπεία #46 μετά από ιατρογενή διάτρηση υποπολφικού (κατά τη διάνοιξη). Έγινε αποκατάσταση της βλάβης με Biodentine και ενδοδοντική θεραπεία. Παρατίθεται αρχική, τελική ακτινογραφία κι ετήσιος επανέλεγχος.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει cookies, παρά μόνο τα «τεχνικώς απαραίτητα» για τη σωστή λειτουργία της Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Νομοθεσία