Περιστατικά

Στην ενότητα αυτή γίνεται σύντομη παρουσιάση επιλεγμένων περιστατικών από την καθημερινότητα του ιατρείου μας. Κάθε περιστατικό συνοδεύεται από περιγραφή και κάποιες λέξεις-κλειδιά  (π.χ. κάμψεις, περιακρορριζικές αλλοιώσεις, σπασμένα εργαλεία, διατρήσεις κλπ.) για ευκολότερη πλοήγηση. Όλο το υλικό που εμπλουτίζει την ενότητα αυτή προέρχεται απολειστικά από προσωπική εργασία του Κωνσταντίνου Σώρου και έχει αναρτηθεί με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των ασθενών.

Ο σκοπός κάθε ανάρτησης είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες της σύγχρονης θεραπευτικής της ενδοδοντολογίας.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #16(selective retreatment), χωρίς αφαίρεση του χυτού άξονα και της στεφάνης.

Επιλεκτική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας μόνο στην ε.παρ. ρίζα, με σκοπό τη διατήρηση της παλιάς στεφάνης και του χυτού ενδορριζικού άξονα. Πρόκειται για παρέμβαση με έντονη τεχνική δυσκολία καθώς απαιτεί μικρή αλλά βαθειά διάνοιξη-τρυπανισμό του μεταλλικού σκελετού και της χυτής ψευδομύλης. Δύο ριζικοί σωλήνες στην ε.παρ. ρίζα. Η λύση αυτή επιλέγεται σπανίως και έχει σημαντικούς περιορισμούς. Αρχική, τελική ακτινογραφία κι επανέλεγχος.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας #22, χωρίς αφαίρεση στεφάνης αλλά με αφαίρεση ενδορριζικού άξονα.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας στον #22 με υπερώιο συρίγγιο. Η στεφάνη δεν αφαιρέθηκε (πρόσφατη εργασία). Προτιμήθηκε η συντηρητική επανάληψη (αντί ακρορριζεκτομής) καθώς κρίθηκε ανεπαρκής σε μήκος ο παλαιός ενδορριζικός άξονας, η αφαίρεση του οποίου έγινε με τη βοήθεια υπερήχων μέσα από τη μικρή κοιλότητα διάνοιξης. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε με νέο ενδορριζικό άξονα από τον παραπέμποντα. Αρχική, τελική ακτινογραφία κι επανέλεγχος.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει cookies, παρά μόνο τα «τεχνικώς απαραίτητα» για τη σωστή λειτουργία της Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Νομοθεσία